Potrzebujesz szybkiej wyceny, zadzwoń lub napisz

biuro@vesko.pl +48 792 61 32 09

VESKO PAWEŁ SERAFIN realizuje projekt Dotacja na kapitał obrotowy dla firmy VESKO Paweł Serafin” w ramach Działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

 

Numer umowy: POIR.03.04.00-16-0118/20-00

Wartość projektu: 32 465,55 zł
Wkład Funduszy Europejskich: intensywność wsparcia 100%

Celem projektu  jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

 

Planowane efekty: Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa. Niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja.